Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Referanse / Utdanning

Kategorier

Emner   Fjernundervisning   Folkehøgskoler   Grunnskoler  
Top/World/Norsk/Samfunn/Organisasjoner/Utdanning @ Organisasjoner   Portaler   Produkter og tjenester   Top/World/Norsk/Regionalt/Europa/Norge/Utdanning @ Regionalt  
Språk   Steinerskolene   Universitet og høgskoler   Videregående skoler  

Lenker

Adela pedagogiske senter  
Privatdrevet spesialpedagogisk rådgivningstjeneste for barnehager, skoler, ansatte, foreldre og barn. I Øyer. Med informasjon om tjenestene og priser.
Aspect  
Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.
Bergen industrielle kompetansesenter AS  
Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs.
Bjørknes  
Informasjon om Bjørknes privatskole, Bjørknes International College og Bjørknes World Wide Education.
bli.no  
Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og nåværende studenter.
Christiania Education Institute of information design  
Privat undervisningsinstitutt i Oslo. Tilbyr nettbasert undervisning, bedriftsinterne kurs og arrangerer fagseminarer på området informasjonsdesign.
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)  
Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning.
Den sosialpedagogiske høgskolen  
Ideell stiftelse som tilbyr undervisning innen samfunnsfag med hovedvekt på sosialpedagogikk. Informasjon om studietilbud, kurs, samarbeidspartnere og faglig ansvarlige.
Dømmesmoen kurssenter  
Kurssenter tilhørende Høgskolen i Agder. Kan arrangere små og store kurs og konferanser.
Folkeuniversitetet  
Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om kurstilbud og avdelinger.
Goethe-Institut Oslo  
Tysk kultur- og informasjonssenter. Norks avdeling av en non-profit organisasjon med oppgave å fremme det tyske språk og å støtte internasjonalt kultursamarbeid.
Handelsinstituttet  
Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.
IAESTE Norges alumni  
Registrering som alumnus i IAESTE Norge.
Institutt for journalistikk  
Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer.
iProsess - kommunikasjon & veiledning  
iProsess tilbyr veiledning, foredrag og seminar for lærere, skoleledere, foreldre og ledere i næringslivet. Informasjon om filosofi og foredrag.
Kirkelig utdanningssenter i nord  
Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø.
Kulturstudier  
Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene.
Kvinneuniversitetet  
En liten utdanningsinstitusjon som arbeider for å bedre kvinners vilkår for læring og utvikling på individ-, organisasjons-, og samfunnsnivå.
Legathåndboken  
Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen.
Nansenskolen - Norsk humanistisk akademi  
Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)  
Eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar.
Nettpedagogen  
En portal for virksomheten til 4 pedagoger som tilbyr en rekke kurs relalatert til pedagogisk bruk av IKT, og bruk av IKT i skoler og organisasjoner generelt.
Norges brannskole  
Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger.
Norges toppidrettsgymnas  
Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater.
Noroff  
Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i Australia.
Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL)  
Årlig konferanse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.
Norsk yrkesdykkerskole  
NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo.
NRK: Kunnskapskanalen  
Et åpent samarbeidsnettverk for formidling av forskning og undervisning i ulike medier, organisert av universitets-, høgskole-, forsknings- og kulturinstitusjoner.
Næringsakademiet  
Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.
Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag  
Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.
Programme for International Student Assessment (PISA)  
Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Informasjon, resultater og tidligere oppgaver.
Realfagskolen  
Ble stiftet våren 2002 av bl.a. Statoil, SINTEF, ABB, Telenor og Det norske veritas, og har som formål å utvikle og tilby kvalitetskurs innenfor realfag som styrker den studieforberedende kompetansen.
Samordna opptak (SO)  
Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søkerhåndboka, Restetorget og annen informasjon fra SO.
Sikkerhetssenteret Aukra  
Driver sikkerhetsopplæring for offshoreindustrien og skipsfart. Informasjon om kurstilbudet og om hvordan komme seg til Aukra.
Siviløkonomene KAN  
Siviløkonomforeningens kurs- og konferanseselskap som formidler aktuell kunnskap innen strategi, økonomi, finans, marked og regnskap.
Skoletorget  
Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)  
Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.
Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP)  
Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.
The Norwegian School in London  
En norsk grunnskole og barnehage som følger norske læreplaner, og som ligger i London. Informasjon om skolen, begivenheter, planer, ansatte og elevsider.
Torshov kompetansesenter for sammensatte vansker  
En støttefunksjon for pedagogisk-psykologisk tjeneste og gjennomfører utredninger av barn, ungdom og voksne. I tillegg til individarbeid ytes ulike systmrettede- tjenester; kurs, deltakelse i FoU arbeid og veiledning til fagpersoner i undervisningssektoren.
Treider privat VGS og college  
Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien.
VOX - Voksenopplæringsinstituttet  
VOX er en statlig institusjon som bygger på en sammenslåing av voksenopplæringsinstitusjonene Norsk fjernundervisning, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter. VOX skal være en kunnskapsbase for alle som driver med opplæring av voksne.


© Copyright 2023 - edderkopp.no