Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Næringsliv / Forretningstjenester / Konsulenter

Kategorier

Top/World/Norsk/Data/Konsulenter @ IT   Top/World/Norsk/Næringsliv/Markedsføring/Konsulenter @ Markedsføring  

Lenker

align management group a.s.  
Et norskeid konsulentselskap som integrerer nettverksbaserte ledelsesverktøy, erfaringsbaser og konsulentbistand på områdene endringsledelse, implementering av strategi, virksomhetsstyring og lærende organisasjoner.
Argus miljø AS  
Biologisk rådgivningsfirma som utfører de fleste typer enklere miljøundersøkelser både på land og i vann. Tilbyr også kurs i biologiske temaer.
Arkitekst DA  
Tilbyr kurs og konsulenttjenester innenfor språk og litteratur. Informasjon om produkter og om selskapet og dets medarbeider, samt lesetips.
AV Prosjekt  
En virksomhet som primært arbeider med konsulentjenester ved installasjoner i konferanserom, auditorier, videokonferanserom og opplevelses-sentra. Nettstedet har informasjon om produkter, tjenester og referansekunder.
Beliefgroup  
Arbeider innen et bredt spekter av ledelses- og teknologirådgivning. Informasjon om tjenester, bransjer og ansatte.
Benefit Network BN Norge  
Bistår store bedrifter med rådgivning knyttet til ansattgoder.
Børsting og Daldorff rådgivning organisasjon og personalressurser DA  
Tilbyr tjenester innen kartlegging av personalressurser, omstilling og endring, samt helse, miljø og sikkerhet.
Carefrontation  
Gestaltterapeut Heddy Anne Lund tilbyr gestaltbasert organisasjonsutvikling og lederutvikling.
Din utvikling AS  
Konsulentselskap innen organisasjonsutvikling, omstillings og endringsprosesser, coaching og bruk av vurderingsverktøy.
Doeng Ltd.  
Tilbyr ingeniørtjenester til maritim, offshore og mekanisk industri.
Finnhotell.no  
Byråtjenester til privat næringsliv, offentlige etater og organisasjoner som trenger hotell. Tjenestene er levert av Kurs og konferanseservice.
First People Int  
Konsulenter for salgsutvikling, salgstrening, rekruttering og coaching. Visjon og forretningsidé, produkt- og ansatteoversikt. [Krever Flash.]
Geelmuyden.Kiese  
Informasjon om rådgiverenes tjenester og kompetanse, artikler og kontaktinformasjon.
Gjerde Consulting AS  
Leverer tjenester som termografi, inspeksjon, kontroll og service til skip og skipsindustrien i Norge og rundt om i hele verden.
Good Move  
Lite konsulentselskap lokalisert i Grenland, Telemark. Hovedaktivitetene er kursarrangement i Spania og Norge, relocation services og prosjektledelse.
Hartman Management AS  
Jobber innen området organisasjonsutvikling og ferdighetstrening. Informasjon om kurs, rådgivning og konsulenttjenester.
Helland, Knut E  
Enkeltmannsforetak som tilbyr rådgivning for organisasjon og ledelse med utgangspunkt i komnmunal sektor.
Human Factors AS  
Konsulentfirma innen organisasjonsutvikling, team-utvikling, team-analyser, ledertrening og personvurderinger.
INCA Consulting AS  
Et konsulentfirma, tilbyr tjenester innen styring, strukturering og utvikling av selskap.
InfoLog AS  
Bistår med rådgivning og utvikling innen ledelsesinformasjon, beslutningsstøtte, datavarehus og generell applikasjonsutvikling. Informasjon om tjenester og produkter.
Interaktive opplevelser  
Tilbyr rollespill for konferanser, relasjonsbygging, kick-off og lignende. Beskrivelse av produktene, forretningside og kontaktinformasjon.
Jaruma AS  
Høykompetanse konsulentselskap innen samisk- og urfolksrelaterte spørsmål. Forretningsfilosofi, tjenester og referanser.
Kulturkonsulenten Åge Utnes  
Tilbud om språkvask, kulturadministrasjon, produksjonsstøtte, lydkjøring, fysiske tjenester og ungdomsarbeid.
Kunnskapsgartnerne  
Tilbyr rådgivning innenfor bedriftskultur, informasjonsstyring og kombinasjonen kunnskap, organisasjon og teknologi. Arrangerer også seminarer og workshops. Informasjon om tjenester, metode, samarbeidspartnere og kunderer.
Landbrukseiendom  
Tar på seg oppdrag innen landbruk generelt, boplikt, landbruksøkonomi og konsesjoner for kjøp av landbrukseiendommer. Med kontaktinformasjon og informasjon om bøker til salgs.
Landeandcompany  
Tilbyr rådgivning innen strategi og forretningsutvikling for innholdsproduserende, innholdsdistribuerende og innholdsavhengige virksomheter.
Lars Grytbakk  
Kursleder, foredragsholder og veileder siden 1990.
Ledelse organisasjon selvutvikling (LOS)  
Selskap innen coaching, karriere rådgivning, outplacement, rekruttering, trening av selgere og ledere, samt teamutvikling.
Macfarlane International Business Services  
Konsulentvirksomhet som og tilbyr internasjonale konsulenttjenester, eksportutvikling, markedsutvikling og forretningsutvikling. Bistår med å finne nye produkter for imoprtvirksomheter. Bedriften er lokalisert i Tyskland.
McKinsey & Company  
Ledelsesrådgivning.
Memetix  
Trener enkeltmennesker og team i målbevisst tenkning, kommunikasjon og handling. Tilbyr åpne treninger og skreddersydd virksomhetsutvikling i privat og offentlig sektor.
Norkon.com  
Tilbyr rådgivning og representasjon for norske firmaer i Tyskland.
Norsk kompetansebygging  
Gjennomfører hele eller deler av ulike spørreundersøkelser som brukerundersøkelser, kundeundersøkelser og markedsundersøkelser, samt forskjellige utredningstjenester.
Notø Forsikringsmegling AS  
Tilbyr rådgiving til norske og utenlandske bedrifter rådgivning om forsikring.
Næringsmiddelrådgiver Marit Skotheim  
Bedriftsrådgivning innen merking og sammensetning av næringsmidler, herunder blant annet tilsetningsstoffer og næringsmiddeltilsynets merkeforskrifter.
Organisasjonskurs  
Tilbyr kurs som skal bidra til bedre trivsel, kommunikasjon og effektivitet i arbeidslivet og coaching.
Organisator AS  
Rådgiver Halldis Prestegård arbeider med utvikling av personlig effektivitetsprogram (PEP) som hovedprodukt og holder kurs i presentasjonsteknikk.
Pampedia AS  
Tilbyr rådgivning og utvikling innen organisering av kompetanseressurser, ledelse av læringsprosesser og kompetanseutvikling. Firmainformasjon og tjenesteoversikt.
Petersen Consulting  
Jobber med kompetanseheving og resultatforbedring i næringslivet. De tilbyr kurs i salg og markedsføring, ledertrening og coaching.
Plan 1  
Består av 5 konsulenter innen bedriftsutvikling og rådgivning i Buskerud, Telemark, Vestfold, Oslo og Akerhus med erfaring innen markedsføring, lederutvikling og konfliktløsning.
Pronom  
Virksomhet med fokus på brukervennlig innhold på websider. Hege Forus tilbyr utforming av engelsk og norsk tekst for digitale medier og rådgivning innen web usability.
RiskFinder DA  
Konsulentvirksomhet og salg av HMS produkter. Fokuserer på arbeidsmiljø- og risikoanalyse.
Rokade as  
Tilbyr tjenester innen corporate finance, bedriftssamarbeid, fusjoner, strategiske allianser, oppkjøp og bedriftssalg, lisensiering, partnersøk, snuoperasjoner, restrukturering, forretningsutvikling, oppstarts- og venturesituasjoner
ScorePlan  
Tilbyr løsninger for analyse og lønnsomhetsstyring, styringsmodeller, styringssystemer og Balanced Scorecard.
Sett utenfra  
Påtar seg rollen som hemmelig kunde og vurderer bedriftens produkt, service og personell sett med kundens øyne. Rådgivning og opplæring innen kundeorientering. [Krever Flash.]
Siviling. Georg A. Krohg, MNIF  
Sivilinginiør med mer enn 10 års erfaring som IT-leder i store og mellomstore bedrifter. Tilbyr rådgivning innen IT-relatert forretningsstrategi, informasjonslogistikk, datasikkerhet og webutvikling.
Sohlberg & Toftenes AS  
Utfører tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, brannkonsulent og risikoanalyse, for næringsbygg, offentlig bygg og private boliger.
Strategy House  
Tilbyr analyser og bistår med produktutvikling og strategiarbeid.
System integrasjon og enterprise management  
Planlegging, design, implementasjon og tilrettelegging for helautomatisert drift av komplekse miljøer der byggteknikk, de fleste hardware og software plattformer og spesialisert utstyr (bank, sykehus etc.) blir ivaretatt
Søvik AS  
Konsulentvirksomhet innen byggebransjen med hovedvekt på bygge- og anleggsteknikk, bru- og kaikonstruksjoner. Konsulent for Miljøfyrtårn-sertifikat.
Tazz AS  
Konsulentbaserte tjenester innen anskaffelse og kontrakt. Har kontor i Oslo, Bergen og Bærum.
Tekno inform AS  
Utfører tjenester innen økonomi, logistikk og forsyning. Informasjon om metodikk og tjenester.
TPM Team Scandinavia  
Tilbyr konsulenttjenester innenfor teamarbeid og TMP (Total Productive Management). Har kontorer i Norge og Sverige.
UNIConsult AS  
Uavhengig konsulentselskap med fokus på økonomi- og virksomhetsstyring, anskaffelse og systeminnføring, HR og organisasjonsutvikling.
Uroboros systemet  
Tilbyr lederutvelgelse og bedriftsundersøkelser ved hjelp av web-baserte tester og spørreundersøkelser.
VSD Logistics  
Leverandør av administrative logistikktjenester, både innenfor tradisjonelle markedskanaler og e-handel.
WHOAAH - Ekeberg Consulting  
Tilbyr konsulenttjenester, rådgivning og foredrag knyttet til immaterielle rettigheter, med spesiell kompetanse på områder som patentering av datamaskinrelaterte oppfinnelser og amerikansk patentrett.
Winfried Deijmann  
Foredragsholder, talent coach og managementkonsulent basert i Røyken, Buskerud.
Wrokflow Consulting AS  
Tilbyr konsultenttjenester innen økonomisystemer og fakturalogistikk, samt utfører kortere eller lengre lederoppdrag overfor økonomi- og regnskapsavdelinger.


© Copyright 2020 - edderkopp.no