Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Næringsliv / Organisasjoner

Lenker

Bedriftsforbundet  
Interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.
Boligsamvirket.no  
Boligsamvirkets felles nettsted med informasjon om NBBL, boligbyggelag og borettslag, daglig nyhetstjeneste, boligsalg, og medlemsfordeler, pristatistikker, bokhandel.
Bonde og Småbrukarlaget  
Bransjeorganisasjon for norske bønder og småbrukere.
Byggenæringens Landsforening  
BNL er tredje største landsforening i NHO. På nettstedet finner du liste over bransjeforeninger innen byggenæringen.
Fagstrikk  
Garnfaghandelens forbund, garnfaghandelens talerør overfor fabrikker, grossister og myndigheter, samt et opplysningssenter for medlemmer. Oversikt over alle forbundets medlemmer.
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)  
Informasjon om foreningen, pressemeldinger, publikasjoner, finanstjenester, statistikk, finansnyheter. Forening som startet som en sammenslutningen mellom Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund.
Frogn Nærinsråd  
Frogn Næringsråd er en nøytral og upolitisk organisasjon som samler alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Frogn Kommune.
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon  
HSH er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen tjenesteytende sektor. HSH organiserer bedrifter innen detalj-, agentur-, import- og engroshandel, reiseliv, forlag, IT, konsulenttjenester, vikartjenester, regnskaps- og økonomitjenester, servering og ulike typer personlig tjenesteyting.
IKT-Norge  
Interesseorganisasjon for IKT-næringen. IKT-Norge er en sammenslåing av Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), Multimediaforum Norge (MFN) og Programvareindustriens Forening (PROFF).
Kommunenes Sentralforbund  
KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon
Landslaget for lokalaviser  
Informasjon om laget og oversikt over medlemsaviser.
Legemiddelindustriforeningen  
LMI er en bransjeforening for legemiddelindustrien. Foreningen yter bransjerelatert service, opplysnings- og undervisningsvirksomhet.
LOGMA - Selskap for Logistikk / Materialadminstrasjon  
LOGMA arbeider for å utbre kunnskap om fagområdet logistikk/materialadministrasjon, for derigjennom å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet.
NAL - Norske Avisers Landsforening  
NAL er avisenes bransje- og utgiverorganisasjon og representerer omkring 97 prosent av det totale avisopplaget i Norge. NAL er den sentrale forhandlingspart i forhold avisenes arbeidstagerorganisasjoner.
NARF - Norges autoriserte regnskapsføreres forening  
Bransjeorganisasjon for utøvere av ekstern regnskapsvirksomhet.
Nettverksbankene i Nord-Trøndelag  
NiNT er et samarbeidsorgan som gir medlemmene et sterkere ståsted og gjør disse bedre i stand til å ta større felles løft.
Norges Praktiserende Arkitekter  
NPA er næringsorganisasjonen for praktiserende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.
Norges Taxiforbund  
Interesseorganisasjon for norske taxieiere.
Norsk bygdeturisme og gardsmat  
Informasjon om organisasjonen og lokallag. Medlemmene tilbyr egenproduserte matvarer innen sine spesialområder og tradisjoner, samt servering og overnatting.
Norsk industri  
Sammenslåing av Teknologibedriftenes landsforening (TBL) og Prosessindustriens landsforening (PIL). Foreningen er tarifforganisasjon, næringspolitisk pådriver og fellesforum i tekniske og kompetanserelaterte spørsmål.
Norsk senter for prosjektledelse  
Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning. Les om prosjekter og arrangementer.
Norske Inkassobyråers Forening  
Interesseorganisasjon for inkassobransjen.
NSF - Norges standardiseringsforbund  
Standardiseringens portal i Norge. Informasjon om standarder og standardiseringsarbeid.
Næringslivets Hovedorganisasjon  
NHO skal arbeide for at bedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for den enkeltes leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.
Rådgivende Ingeniørers Forening  
RIF er en organisasjon for kvalifiserte rådgiverfirmaer.
Scandinavian Society for Trenchless Technology [SSTT-Norge]  
Skandinavisk avdeling av ISTT. Er en tverrfaglig forening, der ledningseiere, rådgivere, entreprenører og produsenter samarbeider for å optimalisere løsninger for NO-DIG oppgaver.
Småbedriftsforbundet  
Landsdekkende organisasjon som bistår småbedrifter med stordriftsfordeler, og samtidig fungerer som deres næringspolitiske talsrør.
Sydspissen  
Paraplyorganisasjon for Sørlandet der næringsliv, det offentlige, utdannings- og kompetansesentra samarbeider om felles mål og en felles agenda. Informasjon om aktiviteter og medlemmer.
Teleforum  
Bransjeorganisasjon for leverandører av nettformidlede tjenester. Foreningen organiserer i dag flertallet av de ledende informasjonsleverandørene på markedet


© Copyright 2024 - edderkopp.no