Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Jus

Kategorier

Advokater og advokatfirma   Domstoler   Organisasjoner   Rettshjelpere  

Lenker

Adma24  
Juridiske dokumenter på nett - for rådgivere, bedriftsledere og privatpersoner.
Advokat Online  
Markedsfører, utvikler og kvalitetssikrer juridiske maler for det profesjonelle markedet.
AleneMedBarn.no  
Artikler og linker innen lov og rett vedr. barn, barnefordeling, trygderettigheter, foreldreansvar osv.
Arbeidsrett.no  
Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert.
Beregning av forsinkelsesrente  
Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente(morarente) av et krav.
Bevis  
Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.
Clara  
Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO.
Domsdatabasen  
Konkursrådets domsdatabase inneholder rettslige avgjørelser om konkursrett og beslektede emner.
Eurett.no  
Ressursside innen EØS- og EU-rett. Nettstedet er delt inn i rettskilder, emner, lenker, søkeside og studieinformasjon.
Iktrett.no  
Iktrett.no inneholder nyheter IKT-rettslige emner, egene emnesider, nyheter, rettskilder og mange rettslige avgjørelser inne domenenavn og lenkeansvar.
Juridisk nettviser  
Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder - startsider - juridiske emner mm. Drives av UiO, UiB og UiT.
Jus.no  
Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp og hvordan klage på en advokat. Kursoversikt for jurister og advokater. Nettbutikk for organisasjonene og Juristforbundets forlag.
Jushjelpa i Midt- Norge  
Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.
JusNytt.no  
JusNytt gir leserne nyheter, artikler og debatt innen fagområdene: opphavsrett, patentrett og varemerkerett, markedsregulering og konkurranserett samt ytringsfrihet og formidlingsansvar.
Jusped jusleksikon  
JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.
Juss-Buss  
en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon drevet av juss-studenter i Oslo. Tilbyr fri rettshjelp.
Jussportalen.no  
Startsiden for juridisk informasjon på internett.
Jusstorget  
Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.
Jusstudent.com  
Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)  
Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.
Konfliktrådet  
Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.
Konkursrådet  
Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.
Kripos  
Kriminalpolitisentralen er et sentralt politiorgan. Informasjon, tips, aktuell informasjon, statistikk og rapporter.
Kurs i arbeidsrett og personaljuss, håndtering av personalsaker  
Et Peluko-kurs gir en grundig innføring i arbeidsrettslige problemstillinger, og setter deg i stand til å håndtere selv de vanskeligste personalsaker.
Paragrafen.no  
Gir oversikt over norske juridiske nettsteder og inneholder informasjon om juss. Muligheter for søking etter emner og komplett oversikt over norske advokater med eget nettsted sortert etter fagområde og sted.
Patentstyret  
Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.
Politiets sikkerhetstjeneste  
En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.
Rettsnorge.no  
Kritisk nettavis drevet av Herman J. Berge, med fokus på rettssikkerhet, korrupsjon og ytringsfrihet.
Rettsprakis.no  
Ny portal, med oversiktlig søke- og analyseverktøy for norsk rettspraksis. (Betalingstjeneste)
Stiftelsen Lovdata  
NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett.
Testament.no  
Nettsted med informasjon om det å skrive testament. Publisert av advokatfirmaet NorJus.
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet  
Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre, og relevante lovbestemmelser.
Våpen og Jus  
Informasjon om våpenloven, forskrifter, praksis og tolkninger.
ØKOKRIM  
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.


© Copyright 2024 - edderkopp.no