Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Vitenskap / Matematikk

Kategorier

Akademiske institusjoner   Matematikere  

Lenker

12-åring klaget på mattetimene  
Artikkel i Aftenposten om en 12-åring som sendte brev til Norsk matematikkråd om undervisningen i matematikk. Utdrag av brevet.
Abelprisen  
Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter.
BeMatA  
Informasjon om programmet for Beregningsorientert matematikk i anvendelser, Norges forskningsråd.
Bladet Forskning: Et liv med matematikk  
Intervju med amanuensis Arne B. Sletsjøe i anledning av Matematikkåret 2000 skrevet av Bård Amundsen.
En matematisk oppdagelsesreisende  
Artikkel på Forskning.no om Lennart Carleson sin forskning, i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2006.
En ydmyk konge  
Intervju på Forskning.no av Peter D. Lax i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2005.
Engelsk-norsk ordliste i matematikk  
Omfattende ordliste som er laget av Klara Hveberg ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
Forskning.no: Matematikk  
Samleside for matematikk med nyheter, relaterte temaer og ressurser.
Gemini: Kriminelt kryptisk  
Artikkel om kryptologi i forskningsbladet fra NTNU og SINTEF.
INFOMAT  
Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst.
Ingeniørstudentene kan ikke elementær matte  
Artikkel i Aftenposten om manglende matematikkunnskaper blant studentene ved ingeniørhøyskolene.
Innføring i vektorrekning  
Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.
KappAbel  
Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel.
LAMIS  
Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning.
Læreplan i matematikk romantisk og naiv  
Kronikk i Aftenposten skrevet av Atle Halvorsen.
Matematikk på død og liv  
Matematikk er mer enn tall og tegn. Matematikk er mystikk, levende mennesker og dødelig drama. Intervju i Dagbladet med professor Audun Holme, UiB.
Matematikk.net  
Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum i matte og dekker algebra, ligninger, funksjoner, potenser, prosent- og sannsynlighetsregning, geometri og statistikk.
matematikk.org  
Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved universitetene i Norge, samt Høgskolen i Agder og i Oslo.
Matematikken - trenger vi den?  
Kronikk i Sunnmørsposten skrevet av Kai A. Olsen, professor i informatikk, og Stein Berg Oshaug, adm.dir. i Oshaug Metall.
Matematikkens kulturhistorie  
Internettbasert etterutdanningskurs for lærere, Høgskolen i Tromsø.
Matematikkens spennende verden  
Her finner du mange biografier og annen matematiske informasjon. I tillegg er det en god samling av problemoppgaver her.
Matematikkforlaget  
Produsent av eksamenshefter, hjelpebøker og lærebøker i matematikk for ungdomsskole og videregående skole.
Matematikklærere - en utdøende rase?  
Kronikk i Aftenposten skrevet av Geir Ellingsrud og Anne Rasch-Halvorsen.
Matteeventyr  
Eksempel på bruk av eventyrsjangeren i innlæringsfasen i matematikk for 2. klassinger. Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.
Mattespill.no  
Trening på hoderegning med mulighet for innlogging og resultatlister.
Mattetesten  
Test beregnet for ungdomsskoletrinnet og tar for seg emnene Likninger, Geometri og Regneartene. Prosjektoppgave ved Høgskulen i Volda.
Meisterlege matematikarar  
Artikkel i Uniform om matematikkprofessorene Erling Størmer og Ola Bratteli som mottok Møbiusprisen for blant annet å ha etablert Oslo-skolen i operator algebraer.
Metodetips i matematikk  
Tipsbank primært for lærere i grunnskolen. Tar for seg "Tall og algebra" og "Geometri".
Møbiusprisen til matematikere  
Artikkel i Teknisk ukeblad om professorene Erling Størmer og Ola Bratteli som mottok Møbiusprisen for deres forskning innen operator algerbra.
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO)  
Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Informasjon, nyheter, diskusjonsforum, lenker og nasjonale prøver.
Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse  
Landsomfattende konkurranse i matematisk problemløsing for elever i den videregående skole.
Nordisk matematisk tidsskrift (Normat)  
Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer.
Norsk matematisk forening  
Informasjon om medlemskap, styret, aktiviteter og historikk.
Norsk statistisk forening  
Presentasjon av foreningen og dens aktiviteter. Huser medlemsbladet Tilfeldig gang.
NRK Nett-TV: Matematikkbok  
Intervju på Frokost-TV med matematikkprofessor Audun Holme som har skrevet bok om matematikkens historie.
NRK: Matt av matte?  
Intervjuserie om matematikkens historie på Nitimen med matematikkprofessor Audun Holme.
Ole orm  
Interaktivt spill hvor man konkurrerer i ganging.
SINTEF: Anvendt Matematikk  
Matematikk ved Stiftelsen for industriell og teknisk forskning.
Ski og matematikk  
Årlig seminar for matematikere fra alle disipliner. Program og praktisk informasjon.
Skolelaboratorium for matematikk, naturfag og teknologi  
Bindeledd mellom skoleverk og universitet, høgskole og næringsliv. Virksomheten er rettet mot både grunnskole og videregående skole.
Skolenettet: Matematikk  
Lenkesamling for grunnskole og videregående skole.
Sophus  
Visualisert kalkulus, en- og flervariableteori.
Symmetri  
Godt essay om symmetri som henvender seg til lærere i grunnskolen og andre interesserte.
Tallus  
Internett-rollespill hvor man må hjelpe beboerne på Tallus med å overvinne mattemonstere.
Tangenten  
Presentasjon av tidsskriftet om og for matematikkundervisning.
Universitetsbiblioteket i Bergen  
Informasjon om matematiske bøker, tidsskrift og databaser ved biblioteket pluss lenkesamling.
Velger bort matte på lærerskolen  
Artikkel i Aftenposten om hvordan lærerstudentene velger bort matematikk.
Vi har avskaffet matematikkens tyranni  
Artikkel skrevet av Harald Pleym i Teknisk ukeblad om undervisningsopplegget ved Avdeling for teknologiske fag, Høgskolen i Telemark.
Vinterskoler i beregningsorientert matematikk  
Prosjekt med formål å utvikle og avholde fire vinterskoler i moderne beregningsmetoder for partielle differensialligninger (2001-2004).
www.matte.no  
Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte.


© Copyright 2024 - edderkopp.no