Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Forsvar / Organisasjoner

Kategorier

Top/World/Norsk/Samfunn/Forsvar/Publikasjoner @ Publikasjoner   Top/World/Norsk/Samfunn/Forsvar/Styrker i utlandet/Veteraner @ Veteraner  

Lenker

Artilleriets offisersforening (AOF)  
Foreningen samler tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i feltartilleriet.
Befalets Fellesorganisasjon.  
BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har ca 10500 medlemmer totalt.
Den norske Atlanterhavskomite (DNAK)  
Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet.
Det Frivillige Skyttervesen  
Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Opprettet av Stortinget i 1892.
Folk og forsvar  
Ble stiftet i 1951 med formål å å samle de store landsomfattende organisasjonene i Norge til et felles opplysningsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Har i dag 75 medlemsorganisasjoner.
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening  
KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning på høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med en rendyrket forsvarsfaglig profil.
Kystartilleriets offisersforening  
Organiserer både kystartillerister og deres arvtagere kystjegerne. Historisk og nytt innhold.
Norges Forsvarsforening (NFF)  
Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner landets frihet, uavhengighet og fred.
Norges Offisersforbund (NOF)  
Organiserer befal i alle forsvarsgrener. Første lokalforening stiftet i 1847.
Norske Gardemusikeres Forbund (NGMF)  
Veterankorpset er NGMF`s ansikt utad. Korpset består av tidligere musikkgardister som samles til musikalsk og sosialt samspill.
Norske reserveoffiserers forbund (NROF)  
Et frittstående forbund av vernepliktige og utskrevet befal i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og befal i Heimevernet
NOSU (Norwegian Support Unit)  
Felles portal for de millitære støtteelmentene i utlandet. Informasjon rundt flytting og bolig, samt tjenestegjøring i utlandet.
Personelforbundet  
Ble stiftet i 1960 og organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt, Etteretningstjenesten og ISS Grødegaard.
Sjømilitære Samfund  
SMS er en organisasjon som vil arbeide for et godt og troverdig Sjøforsvar. Utgir Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 6 ganger i året.
Veterandrilltroppen  
Veterandrilltroppen er den aktive delen av Norske Drillgardisters Forbund (NDGF). NDGF ble etablert i 1986 som et organ for tidligere Drillgardister ved Hans Majestet Kongens Garde.


© Copyright 2024 - edderkopp.no