Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Samfunnsspørsmål

Kategorier

Barn, ungdom og familie   Den Europeiske Union   Feminisme   Fred  
Innvandring   Top/World/Norsk/Regionalt/Asia/Vitenskap og miljø/Jordskjelv- og flodbølgekatastrofen 2004 @ Jordskjelv- og flodbølgekatastrofen 2004   Krig, våpen og forsvar   Menneskerettigheter  
Miljø   Næringsliv   Rasemessige, etniske og religiøse forhold   Språk  

Lenker

Adbusters Norge  
Norsk avdeling av et aksjonsbasert nettverk som ønsker bruke design og kommunikasjonstalenter på meningsfylt sosial aktivitet heller enn reklame og salg. Nyheter, parodier, informasjon om kjøpefri dag og andre aksjoner.
Aksjon Palestina 2002  
Organisasjon med målsetting å støtte palestinerne, kjempe mot okkupasjonen og for fred i området. Med informasjon om aktiviteter og om situasjonen i Palestina.
Aksjon slett u-landsgjelda (SLUG)  
Forum for utvikling og miljø sin arbeidsgruppe på gjeld, som samtidig fungerer som et eget samordningsorgan med over 50 tilknyttede organisasjoner.
Arbeidslivets Janusansikt  
Informasjon om trakassering og mobbing i arbeidslivet.
Arbeidssøkerforbundet i Norge  
Et fagforbund av og for arbeidssøkere - dagpengemottakere, uførestrygdede, attføring, sosialhjelp. Med informasjon om dagpenger, håndbok for sosialklienter og arbeidsmarkedoversikt.
Christianssand protestfestival  
En protest mot avmakt og likegyldighet og for engasjement og handling; et program i Axel Jensen, Jens Bjørneboe og Henrik Wergelands ånd. Informasjon om festivalen og ideen bak.
Dyrevernalliansen  
Informasjonsenhet for myndigheter, dyrevernorganisasjoner og publikum. Stiftelsen dokumenterer menneskelige overgrep mot dyr, særlig dyreplageri som angår dyr i kommersiell utnyttelse og dyremishandling som vernes av gjeldende lovverk.
Framtiden i våre hender  
Organisasjon som engasjerer seg i fattigdom og fordeling, natur og miljø, og livskvalitet. Med nyheter, aktiviteter og publikasjoner.
Frigi Gigi  
Støttegruppe som krever løslatelse av Luigino Longo, som er fengslet etter demonstrasjonene mot EU-toppmøtet i Gøteborg. Med bakgrunnsinformasjon og opprop.
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)  
Organisasjon som driver rådgivning til mennesker som har kommet opp i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høy gjeld. Med nyheter, informasjon og hjelp til selvhjelp.
global.no  
Veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør-spørsmål og internasjonal utvikling.
Hundebitt  
Setter søkelyset på uvettig og negativt hundehold. Fokus på den nye norske loven om hundehold.
KastMasken  
Prosjekt som er et av Motorførernes avholdsforbunds tiltak for økt trafikksikkerhet.
Lund-rapporten  
Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere.
Midtøstenkonflikten  
Prosjektarbeid fra to elever på Alta videregående skole om dagens situasjon og historien til midtøstenkonflikten.
Norges Krigsbarnforbund  
NKBF er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940 1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten.
PACEM  
Tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, utgitt av feltprestkorpset. Med artikler fra 1998 og framover.
Porten til Midt-Østen  
Med nyheter og bakgrunnsinformasjon om konfliktene i Midt-Østen, fra organisasjonen Med Israel for fred.
Razzia  
Artikler og nyhetskommentarer om rusmiddelpolitikk, cannabiskultur og legalisering.
Statoil, oljens maktsenter.  
Kritisk artikkel om statens eierskap i oljeselskapet Statoil.
Uproot Media  
Tar for seg alle temaer og lar folk slippe til med sin sak og sin historie.
Velferdsalliansen  
Et nettverk for de som har kommet i et uønsket økonomisk avhengighetsforhold til det offentlige. Med nyheter og medlemsgrupper.


© Copyright 2024 - edderkopp.no