Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Siviltjeneste

Kategorier

Top/World/Norsk/Samfunn/Forsvar @ Militær verneplikt  

Lenker

Balder  
Magasin for militærnektere.
Kampanjen Mot Verneplikt  
KMV jobber for avskaffelse av verneplikten - både militær- og siviltjeneste. Vi oppfordrer alle til å totalnekte eller på annen måte vise motstand mot verneplikten og militarismen. Vi gir informasjon og veiledning om hvordan man bør/kan gå fram og vi gir informasjon om konsekvenser ved å totalnekte.
Lovdata: 19.03.1965 §3  
Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
Militærnekter-ABC  
Informasjon om nekting av militærtjeneste. Rikholdig innhold av skjema, artikler, tips og lignende. Noe utdatert i henhold til lovverk og framgangsmåter for å nekte verneplikten.
Pasifistisk studentforening, NTNU  
Informasjon for pasifister, sivilarbeidere og andre som ønsker fredlige løsninger på konflikter
Regjeringen.no: Justis- og politidepartementet  
Søknadsbehandlende enhet for siviltjenestesaker.
Sivilforsvaret  
Sivilforsvaret er en statlig og landsdekkende hjelpeorganisasjon med en historie som går over 60 år tilbake i tid. Hele tiden har Sivilforsvarets mål vært å tilby samfunnet og sivilbefolkningen støtte i store og små krisesituasjoner, i krig som i fred.
Tanker og tips om siviltjeneste  
Om rettighetene sivilarbeidere har når de gjennomfører tjenesten sin, samt tanker og relevant stoff om siviltjeneste.
Vernepliktsverket (VPV)  
Vernepliktsverket har ansvaret for felles vernepliktsforvaltning. Det vil si klassifisering (sesjon), fordeling og innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, rulleføring, mobilisering. Kort sagt alt som har med verneplikt å gjøre.
Wake Up - Unngå Forsvaret  
Informasjon om militærnekting og tips om hvordan du slipper unna militæret.
WWW-siden mot et aggressivt militærvesen  
Jens Plathes side om nekting av militærtjeneste. Noe utdatert.


© Copyright 2024 - edderkopp.no