Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Vitenskap / Biologi

Kategorier

Akademiske institusjoner  

Lenker

Botanikk-nett  
Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker særlig Norge og Skandinavia.
Botanisk og plantefysiologisk leksikon  
Skrevet av Halvor Aarnes ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Dinosaurus  
Prosjektoppgave fra Høgskolen i Volda om dinosaurer og jordas urtid.
Ekorn  
Informasjon om og bilder av ekorn.
Huggormen  
Faktaside om Huggormen. Del av prosjektarbeid fra Høgskolen i Volda.
Kartlegging av piggsvin i Trondheim  
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim, et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen. Også barnehager og videregående skoler kan benytte seg av tilbudet i tillegg til at for eksempel hageeiere, gartnere, pensjonister og andre har interessante opplysninger å gi.
Kristins flora  
Norsk flora sortert alfabetisk og etter farge.
Norsk botanisk forening  
Informasjon om forening, lokallagene og lokalfloraprosjekter. Plantefotoarkiv og lenkesamling.
Norsk zoologisk forening  
Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.
Nrk.no: Krypdyr i Norge  
Informasjon om de fem landlevende krypdyrartene i Norge - to øgler og tre slanger.
planter.naturfakta.com  
Informasjon om moser, karsporeplanter, frøplanter, tre, biotoper og fylkesblomster. Register sortert etter art, familie og slekt.
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)  
En paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.
Scandlynx  
Skandinaviske gaupeprosjektet med informasjon om gaupe og siste nytt innen forskningen på gaupe i Skandinavia.
Soppherbariet i Oslo  
Database over norske sopparter, med beskrivelser, bilder og opplysninger om utbredelse. Etiketter til eget bruk, norske og latinske navn, faktaark, nettutstilling om giftige sopper i Norge.
Soppherbariet i Oslo  
Informasjon om herbariet og tilgang til dets omfattende soppdatabase. Nettstedet er også på engelsk.
Veksthusringen  
Rådgivning på blomster, veksthusgrønnsaker, plantevern, gjødsling, dyrkingsmedier, økologisk- og klimastyring.


© Copyright 2023 - edderkopp.no