Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Referanse / Bibliotek / Fylkesbibliotek

Lenker

Akershus fylkesbibliotek  
Et service- og kompetansesenter for bibliotek og skoler i fylket.
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling  
Fylkesbiblioteket for Aust-Agder. Rådgivende instans for folkebibliotek og skolebibliotek i grunnskolen og videregående skole vedrørende bibliotekdrift og informasjonsvirksomhet.
Buskerud fylkesbibliotek  
Har som oppgave å ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere det lokale lånesamarbeidet og yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og skolebibliotekene.
Deichmanske bibliotek  
Oslo kommunes folkebibliotek. Informasjon om biblioteket, åpningstider og bokkatalogen.
Finnmark fylkesbibliotek  
Skal være et service- og kompetansesenter for fylkets kommunale og fylkeskommunale bibliotek.
Hedmark fylkesbibliotek  
Informasjon om tjenester. Bibliotekstatistikk for fylket.
Møre og Romsdal fylkesbibliotek  
Informasjon om prosjekt som pågår ved biblioteket. Liste over folkebibliotekene i fylket.
Nord-Trøndelag Fylkesbiblioteks hjemmeside  
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag. Vi tilbyr fjernlån, klassesett til grunnskoler og videregående skoler, rådgivning til folkebibliotek, statistikk over utlån i Nord-Trøndelag samt Bibliotekguide for Nord-Trøndelag
Oppland fylkesbibliotek  
Nyheter om og for bibliotekene i Oppland fylke.
Rogaland fylkesbibliotek  
Service- og utviklingsorgan innen biblioteksektoren i Rogaland fylke.
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek  
Fylkesbiblioteket har som si oppgåve å støtte, supplere og utvikle biblioteka i Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek  
Informasjon om fylkesbiblioteket og kontaktinformasjon om alle folkebibliotek i Sør-Trøndelag.
Telemark fylkesbibliotek - Telemarksbiblioteket  
Informasjon om ulike tjenester og tilbud ved biblioteket.
Troms fylkesbibliotek - Biblioteknett Troms  
Et service- og kompetansesenter for folke- og skolebibliotek i fylket. Skal gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål.
Vest-Agder fylkesbibliotek  
Ivaretar den offentlige folkebibliotekvirksomheten på fylkeskommunalt nivå.
Østfold fylkesbibliotek  
Arbeider for fellesløsninger og bedre ressursytnyttelse. Organiserer bibliotekenes lånesamarbeid i fylket.


© Copyright 2023 - edderkopp.no