Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Referanse / Bibliotek / Bibliotekforeninger og interessegrupper

Lenker

ABM - utvikling  
Statens senter for utvikling og samordning av arkiv, bibliotek og museer. Et strategisk utviklingsorgan som arbeider med felles utviklings- og samarbeidstiltak og med sektorspesifikke utfordringer for de tre sektorene.
Biblioteksentralen  
Tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, video, publikasjoner og bibliotekmateriell.
Brodd - konsulenttjenester arkiv, bibliotek, web  
Privat stiftelse som tilbyr kurs og konsulenttjenester innen bibliotek, arkiv, kultur, web, edelse og organisasjon.
Den norske katalogkomité  
Nasjonalt organ med ansvar for tolkning og revisjon av katalogregler til bruk i norske bibliotek.
Museumsbibliotekargruppen  
Er et faglig forum for bibliotekarer i norske museumsbibliotek.
NOLUG: Norsk Online Brukergruppe  
Interessegruppe for brukere av online informasjonsbaser.
Norsk bibliotekforening  
Foreningen har som formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet.
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap  
Har som formål å utbre kjennskap til og interesse for bok- og bibliotekhistorie, og fremme bok- og bibliotekhistorisk forskning. Samt bidra til registrering, innsamling og bevaring av bok- og bibliotekhistorisk materiale.
Norsk komité for klassifikasjon og indeksering  
Et rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekene i spørsmål knyttet til katalogisering, klassifikasjon og indeksering.
SAMBA - Samarbeidsgruppen for barne- og ungdomsbibliotekararbeid i Akershus  
Bibliotekfaglig nettverk for bibliotekansatte og lærere med ansvar for skolebibliotek i Akershus.
Skolebibliotekarforeningen i Norge  
Nettsider og medlemsblad for skolebibliotekarer i grunnskolene i Norge.


© Copyright 2023 - edderkopp.no