Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Organisasjoner / Humanitære

Kategorier

Norsk folkehjelp   Røde kors  

Lenker

Ahead Moldova  
Organisasjon som jobber for å fremme levevilkårene for funksjonshemmede barn i Moldova.
Bli fadder med Plan  
Nettskjema for støtte til bistandsorganisasjon.
CARE Norge  
Partipolitisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon som er del av CARE International. CARE arbeider med utviklings- og nødhjelpsprosjekter i mer enn 20 land, med hovedvekt på Afrika.
Changemaker Bergen  
Organisasjonen jobber med grunnleggende årsaker til fattigdom og nød, såsom u-landsgjeld, handelspolitikk, hiv/aids, klimapolitikk etc.
Child Africa  
Norsk humanitær barnehjelp-organisasjon som tilbyr fadderskap til barn.
Flyktninghjelpen  
Har arbeidet for mennesker på flukt siden 1946, og har spesialisert seg på internasjonal hjelp for flyktninger og mennesker på flukt i eget land. Med nyheter, publikasjoner og landinformasjon. Tidligere kjent som Flyktningerådet.
Foreningen for vanskeligstilte  
Driver oppsøkende arbeid på gateplan og hjemme hos rusmisbrukere, eldre og vanskeligstilte barnefamilier.
Genser uten grenser  
Partipolitisk uavhengig organisasjon som samler inn klær til fattige i India og Afghanistan. Informasjon om organisasjon og dens aktiviteter.
Hand 2 Hand  
En bistandsorganisasjon som ønsker å gi nordmenn muligheten til å gi befolkningen i Romania og Albania hjelp til selvhjelp.
Kirkens SOS  
Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale virksomhet og forsøker å omsette Kristi nestekjærlighet i praksis.
Landsforeningen for voldsofre  
Med formål å hjelpe og støtte de som har blitt utsatt for og skadet av vold. Driver hjelpetelefon og voldsoffermottak. Med informasjon om aktiviteter og hvordan man søker om erstatning.
Leger uten grenser  
Internasjonal organisasjon som driver medisinsk nødhjelp og bærer vitne om overgrep og urettferdighet. Med nyheter, rapporter, kampanjer og historikk.
Norsk nødhjelp  
Organisasjonen driver hjelpearbeid i Albania, Romania, Kenya og Tanzania. Tilbyr en fadderordning.
Plan Norway  
Politisk og religiøst uavhengig bistandsorganisasjon som driver barnefokusert utviklingsarbeid i 45 land. Informasjon om organisasjonen og hvordan delta.
Prosjekt Kaliningrad  
Privat stiftelse med bistand til trengende institusjoner for vanskeligstilte barn i Russland. Drives på frivillig basis, med støtte fra bedrifter og privatpersoner. Informasjon om stiftelsen og prosjekter.
Rjukan lag av Norske Redningshunder  
En frivillig og humanitær organisasjon, som er et lokallag under Norske Redningshunder. Utdanning av hundeekvipasjer som brukes til søk etter savnede under nasjonale og internasjonale redningsaksjoner.
Skap en forandring  
Fjernadopsjonsprogram i Asker med utspring i Sentermenigheten. Mulighet for å støtte barn i India og Filippinene.
SLIMG Child Care  
Norsk frivillig og uavhengig hjelpeorganisasjon som har som hovedmål å bidra til å gi forsømte gatebarn på Sri Lanka bedre livsvilkår. Kort informasjon og fadderregistrering.
SOS-barnebyer  
Humanitær organisasjon med bistand til foreldreløse barn uten hjem og familie. Informasjon om fadderordningen, fadderbarn og barnebyen. SOS-barnebyer mottar også støtte fra sponsorer og andre givere.
Star of Hope - Norge  
En stor nordisk hjelpeorganisasjon med historie tilbake til 1970. Arbeider aktivt i ca 15 land.
Støttesenter mot Incest (SMI), Oslo  
En privat selvhjelpsorganisasjon som drives og ledes av kvinner som har vært utsatt for incest og mødre til incestutsatte barn.
Utviklingsfondet  
Uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Samarbeider med organisasjoner i utviklingsland for å bekjempe fattigdom og sikre alle retten til mat.
Vilje  
Organisasjonen arbeider for at personlig engasjement og vilje til å hjelpe mennesker i ressurssvake samfunn ikke skal gå til spille. Arbeider også for større kulturforståelse og nedbygging av fordommer.


© Copyright 2024 - edderkopp.no