Edderkopp

Værvarsel

Dagens utvalgte
myGeolog er en ny og revolusjonerende sosial dagbok- tjeneste. Vis livet ditt til verden når det skjer - mens du er på farten!
MyGeolog
/ Til toppen / Samfunn / Organisasjoner

Kategorier

Amnesty International   Top/World/Norsk/Ferie og fritid/Båter/Klubber og foreninger @ Båter   Top/World/Norsk/Referanse/Bibliotek/Bibliotekforeninger og interessegrupper @ Bibliotekforeninger og interessegrupper   Top/World/Norsk/Data/Organisasjoner @ Data  
Top/World/Norsk/Samfunn/Forsvar/Organisasjoner @ Forsvaret   Top/World/Norsk/Ferie og fritid/Friluftsliv/Organisasjoner @ Friluftsliv   Top/World/Norsk/Helse/Organisasjoner @ Helse   Humanitære  
Top/World/Norsk/Ferie og fritid/Husdyr/Klubber @ Husdyrklubber   Top/World/Norsk/Samfunn/Jus/Organisasjoner @ Jus   Top/World/Norsk/Kunst og kultur/Organisasjoner @ Kunst og kultur   Top/World/Norsk/Samfunn/Folk/Kvinner/Organisasjoner @ Kvinner  
Top/World/Norsk/Næringsliv/Organisasjoner @ Næringsliv   Top/World/Norsk/Samfunn/Politikk/Organisasjoner @ Politikk   Top/World/Norsk/Spill/Klubber @ Spillklubber   Top/World/Norsk/Sport/Organisasjoner @ Sport  
Top/World/Norsk/Samfunn/Studentliv/Studentorganisasjoner @ Studenter   Utdanning  

Lenker

Birkebeinerordenen  
Informasjon om den uavhengige og upolitiske ordenen som ble stiftet 19. september 1927. Ordenen består i dag av fire losjer.
CISV Norge  
Children's International Summer Villages Norge er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.
Civitan Norge  
Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for en bedre samfunnsånd. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap.
Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen  
Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og Willy Brandt-prisen.
Den ukrainske forening i Norge  
Foreningen arbeider for å bevare ukrainsk kultur og tradisjoner, og for å fremme kontakt og samhandling mellom ukrainere og nordmenn.
Ensliges landsforbund  
Medlemsorganisasjon som arbeider for ensliges og aleneboendes interesser, økonomisk og sosialt. Nyheter, tips, fakta om å bo alene, samt møter, kontakt og boligbyggelag.
FN og Norge  
Side som tar for seg Norges rolle i FN og litt om viktige FN-organisasjoner, samt litt om Irak-krigen. Skrevet av tre elever ved Alta videregående skole.
Foreningen Norden  
En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, massemedia, bistand og miljøvern.
Grenlandsaksjonen  
En politisk uavhengig organisasjon med mål å hjelpe det rumenske folk. Med nyheter, givere og aktiviteter.
Grønn hverdag  
Norges største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere tidligere kjent som Miljøheimevernet. Nyheter og tips om små og store ting man kan gjøre for å leve mer miljøvennlig.
Institusjonen Fritt Ord  
Har til formål å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.
Juvente  
Avholdsorganisasjon for ungdom.
Landsforeningen for voldsofre  
Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)  
Paraplyorganisasjon for 60 norske organisasjoner. Informasjon om LNU, aktiviteter, og om forskjellige støtteordninger.
Max Havelaar  
Fairtrade garantimerke som er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter. Informasjon om organisasjonen, produktene og produsentene.
Mensa Norge  
Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester.
Motorførernes avholdsforbund (MA)  
Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må styrkes.
Natteravnene i Norge  
Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med oversikt over fylkes- og lokallag.
Nordisk romaniråd (NRR)  
Arbeider for å fremme samarbeidet mellom romanifolket i Norden. Informasjon om og fra NRR. [Krever Flash.]
Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning  
Informasjon om og fra redningsselskapet.
Rotary i Norge  
Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok.
Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP)  
Med vedtekter, artikler og informasjon om konferanser.
Stoff til ettertanke  
Driver holdningsskapende arbeid mot rus hovedsaklig rettet mot skoler. Oversikt over foredrag, artikler og fakta om rus.
Turvenner  
Forening for enslige ikke-røkende over 40 år i Trondheim og omegn, som tilbyr sosiale aktiviteter som turer, dans, teater og ferier.
UNESCO-kommisjonen  
Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen.
Ungdommens menneskeverdsallianse i Norge (UMAN)  
En ungdomsbevegelse som tar utgangspunkt i at alle mennesker er like verdifulle og har den samme rett til liv og beskyttelse fra unnfangelse til naturlig død. UMAN arbeider blant annet mot abort og aktiv dødskjelp.


© Copyright 2024 - edderkopp.no